1. Algemene actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door TS Health Products, gevestigd te Harderwijk aan het adres Gelreweg 9, (hierna: “TS Health Products/Sambucol”) georganiseerde promotionele actie en zijn tevens te raadplegen op de website www.sambucol.nl/actievoorwaarden
 1. Door deel te nemen aan deze actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 1. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier hebt ingevuld en de gevraagde actie hebt uitgevoerd. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 2. TS Health Products/Sambucol is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat TS Health Products/ Sambucol daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door TS Health Products/ Sambucol bekend gemaakt worden via de website www.sambucol.nl
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. T/m 31 maart 2023 kun je de kortingscode gebruiken en op 1 februari maken wij de gelukkige prijswinnaar bekend via de emailadres waarmee aan deze actie is deelgenomen.
 5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 7. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 8. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 9. Het aan derden doorverkopen van de gewonnen prijs is niet toegestaan.
 10. Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Je gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.
 11. Op deze actievoorwaarden is Nederlands rechts van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 12. T.S. Health Products B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie.
 13. In het geval van onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van TS Health Products B.V. liggen behouden wij ons het recht voor de actievoorwaarden naar eigen inzicht aan te passen.
 14. Door deelname geeft de deelnemer toestemming om met een e-mailing op de hoogte gehouden te worden van deze actie. Tevens komt voornoemde deelnemer hierbij in het mailingbestand. Deze nieuwsbrieven worden maximaal 6x per jaar verstuurd.
 15. De door T.S. Health Products verstrekte actiekorting geldt uitsluitend voor het goedkoopste product in de winkelmand.
 16. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Sambucol per mail aan m.kruize@tshealthproducts.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.
Sambucol Original als ondersteuning van je weerstand en je immuunsysteem