Actievoorwaarden

1. Algemene actievoorwaarden

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door T.S. Health Products, gevestigd te Harderwijk aan het adres Gelreweg 9, (hierna: “T.S. Health Products/Sambucol”) georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze Actie”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.sambucol.nl/actievoorwaarden

1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3 T.S. Health Products/ Sambucol is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat T.S. Health Products/ Sambucol daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door T.S. Health Products/ Sambucol bekend gemaakt worden via de website www.sambucol.nl

1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is T.S. Health Products/ Sambucol gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.5 De vouchers/ e-tickets is niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen

1.6 Het aan derden doorverkopen van de gewonnen prijs is niet toegestaan

1.7 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

1.8 Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Je gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld.

1.9 T.S. Health Products B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie.

1.10 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij T.S. Health Products/ Sambucol.

Aanvullende actievoorwaarden ‘Win je verjaardagspartijtje’

2.1 Koop in de actieperiode (zie 1.5) een product uit het Sambucol assortiment, stuur ons een foto van je aankoopbewijs en vul je gegevens in op www.sambucol.nl/verjaardag en maak kans op een verjaardagspartijtje voor 6 kindjes in een Ballorig vestiging van jouw keuze. Zie voor precieze omschrijving van het partijtje www.sambucol.nl/verjaardag.

2.2 De Actieperiode 21 januari t/m 17 maart 2019.

2.3. De winnaar van deze actie wordt ad random geselecteerd en per e-mail persoonlijk ingelicht. Via social media maken we de naam en woonplaats van de winnaar bekend.

2.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2.5 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige personen van 16 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.

2.6 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode (zie 2.2).

2.7 Vooraf reserveren is verplicht o.b.v. beschikbaarheid via de Ballorig vestiging naar keuze.

2.8. Bij het reserveren bij de Ballorig vestiging van uw keuze kunnen reserveringskosten en/of toeslagen in rekening worden gebracht. Reservering dient uiterlijk 4 weken vooraf te geschieden.

2.9 De Actie is niet geldig i.c.m. andere acties of aanbiedingen van de desbetreffende Ballorig vestiging dan wel van T.S. Health Products/ Sambucol

2.10 Het aan derden doorverkopen van de Actie is niet toegestaan.

2.11 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

2.12 T.S. Health Products/ Sambucol is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

2.13 Medewerkers van T.S. Health Products/ Sambucol zijn uitgesloten van deelname.

Aanvullende actievoorwaarden 25% korting bij Kruidvat

3.1 Koop in de actieperiode (zie 2.2) SAMBUCOL KIDS KAUWTABLETTEN in een van de Kruidvat filialen en lever je actievoucher in, dan ontvang je 25% korting op je aankoop.

3.2 De Actieperiode 21 januari t/m 31 maart 2019.

3.3 De actievoucher is verkrijgbaar in de actieperiode in een van de 60 Ballorig filialen zolang de voorraad strekt.

T.S. Health Products B.V. is exclusief distributeur van Sambucol in Nederland

Sambucol Original als ondersteuning van je weerstand en je immuunsysteem